Акция завершена

[ЗАВЕРШЕНА] Повні правила системи лояльності LuckyCard

Повні правила системи лояльності LuckyCard
(1) Проголосовали
   
(231) Смотрели

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ

1.1.« LuckyCard» — це програма лояльності (надалі — «Програма»), що являє собою комплекс взаємовідносин, в результаті яких Учасник має право отримати винагороди на відповідних умовах.

1.2. «Організатор» Програми — інтернет-магазин «МебельОК» в особі юридичних та фізичних осіб - підприємців, які підписали відповідну угоду (далі - «Організатор»).

1.3. «Учасник» Програми — повнолітня фізична особа, яка досягла 18 років і яка бере участь у Програмі відповідно до встановлених Правил, та особисто, за власним бажанням, повідомляє Організатору свої персональні дані про себе, з метою участі у Програмі.

1.4. «Партнер» Програми — підприємство чи організація, яка, відповідно до умов Програми, надає можливість Учасникам отримати винагороди.

1.5. «Картка» — пластикова картка, яка видається Учаснику Організатором та надає можливість користуватися всіма правами Програми.

1.6. «Винагорода» — товар, послуга, знижка, привілеї та інші вигоди, визначені Організатором та/або Партнером, і які Учасник може придбати за акційною ціною згідно умов Програми.

1.7. «Рахунок» — сукупність даних в інформаційній системі Програми, що містить інформацію про трансакції, які були здійснені за допомогою Картки Учасника.

1.8. «Персональні дані» — інформація, яка надається Учасником при заповненні Анкети.

1.9. «Анкета» — бланк з переліком запитань, який видається Організатором, при заповненні підписанні якого фізична особа дає свою згоду на участь у Програмі згідно з визначеними Правилами, а також дає згоду на використання наданих персональних даних в рамках Програми та відповідно до діючого законодавства про захист персональних даних.

2. УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ

2.1. Учасниками Програми можуть бути особи, які досягли 18 річного віку і проживають на території України.

2.2. Датою початку участі в Програмі є дата першої транзакції з використанням картки.

2.3. Інформацію що до накопичених бонусів на персональному Рахунку, актуальній знижці та інших вигодах картки Учасник може дізнатись: в точці продажу, за адресою м. Київ, бул. Івана Лепсе 4 або за телефоном 044 222 56 11.

2.4. У випадку втрати картки чи пошкодження, для іі відновлення, Учаснику необхідно звернутися до Організатора за телефоном 044 222 56 11. Відновити картку з балами, може лише зареєстрований Учасник.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСТНИКА

3.1. Учасник, заповнюючи та підписуючи анкету, тим самим підтверджує, що йому виповнилось 18 років, він погоджується з правилами Програми та дає згоду на внесення його персональних даних до електронної бази даних, що належить Організатору.

3.2. Кожний Учасник Програми несе відповідальність за правильність та своєчасність повідомлення Організатора про зміну телефону, електронної пошти та інших персональних даних.

3.3. Учасник має право у будь-який момент відмовитись від участі у Програмі, повідомивши про це Оранізатора по телефону 044 222 56 11.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА

4.1. Картка є власністю Організатора Програми.

4.2. Організатор залишає за собою право управління Програмою її розвиток, доповнення та зміну умов.

4.3. Організатор має право виключити або обнулити бонусний рахунок будь-якого Учасника з Програми у наступних випадках:
будь-яка обґрунтована підозра у зловживанні з боку Учасника щодо його участі у Програмі;
відсутність будь-яких операцій на картці протягом 12 місяців;
використання чи спроба використання карток у спосіб, який не відповідає умовам та Правилам.

4.4. Організатор зобов’язується належним чином збирати, зберігати та обробляти дані Учасників Програми, використовувати їх в рамках програми, а також не надавати їх третім особам без згоди Учасника.

4.5. В усіх питаннях щодо відносин з Учасниками Програми Організатор керується правилами та вимогами чинного законодавства України.

5. НАРАХУВАННЯ БАЛІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ БОНУСІВ

5.1. Нарахування балів відбувається при розрахунку за придбані товари (роботи та послуги не враховуються) в момент відвантаження товару Учаснику.

5.2. Для нарахування балів та використання бонусів Учасник повинен пред'являти картку Програми кожного разу при оформленні замовлення в точці продажу або продиктувати номер Карти по телефону при підтвердження онлайн-замовлення.

5.3. Кількість балів, яка зараховується на картку Учасника нараховується за наступною формулою: кожна 1 грн. вартості товару (вартість робіт та послуг не враховуються) дорівнює 1 бал и завжди округляється в більшу сторону.

5.4. Знижки та спеціальні пропозиції по Програмі не діють паралельно з товарами, що підпадають під категорію акційних, та на покупку окремих товарів, послуг, перелік яких встановлює Організатор.

5.5. При поверненні товару, за покупку якого Учаснику були зараховані бали, кількість балів, яка була зарахована, списується з картки.

5.6. Накопичені бали не поширюються на інших партнерів. Партнери Програми можуть нараховувати бали за різними схемами. Партнери Програми самостійно визначають привілеї та вигоди від користування Карткою.

5.7. Нараховані бали не можуть бути переведені в грошовий еквівалент і виплачені Учасникові готівковими коштами.

6. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

6.1. Беручи участь у Програмі, Учасники підтверджують свою згоду на збір, зберігання, використання, обробку та розповсюдження таких даних Організатором та уповноваженими особами Організатора, які будуть вживати необхідних заходів для захисту даних від несанкціонованого розголошення. При цьому, Організатор цими Офіційними умовами інформує Учасників про включення їх персональних даних до бази персональних даних «Клієнти», володільцем якої є Організатор, у зв’язку з чим кожен Учасник набуває статусу суб’єкта персональних даних і можливість користування правами, передбаченими Законом України «Про захист персональних даних». Збір персональних даних кожного з Учасників здійснюється з метою надання можливості участі у рекламних заходах, в тому числі акційних пропозиціях, що надаються Організатором, та для забезпечення користування Організатором своїми правами, закріпленими як в умовах проведення рекламних заходів (акційних пропозиціях), так і у відповідних правочинах, укладеними між Учасником та Організатором. Порядок поширення персональних даних та коло третіх осіб, яким можуть бути передані персональні дані, визначається Організатором самостійно на власний розсуд, з врахуванням норм законодавства України та/або прав Організатора, закріплених як в умовах проведення рекламних заходів (акційних пропозиціях), так і у відповідних правочинах, укладених між Учасником та Організатором.

6.2. Персональні дані надані в Анкеті Учасником Організатору, можуть бути використані тільки в межах Програми лояльності і не можуть бути передані третім особам без згоди Учасника.

6.3. Заповнена та підписана особою Анкета засвідчує її згоду (дозвіл) Організатору Програми на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування тощо) персональних даних, які вказані у цій Анкеті, з метою персоніфікації особи як Учасника Програми, a також її згоду з усіма умовами та правилами Програми.

6.4. Анкета не приймається, якщо вона не заповнена повністю, не підписана, дані вписані нерозбірливо, неправильно чи не відповідають вимогам.

6.5. Термін внесення даних до інформаційної системи Програми становить 14 днів від дати заповнення Анкети Учасником.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Програма є довготерміновою.

7.2. Для вирішення суперечливих питань Учасник повинен звернутись до Організатора. Організатор залишає за собою право дати відповідь на звернення Учасника протягом 30 календарних днів від дати звернення.

7.3. Рішення Організатора щодо всіх питань, пов’язаних із проведенням Програми, а також результати проведення Програми будуть вважатися кінцевими і розповсюджуватись на всіх Учасників.

7.4. Організатор залишає за собою право вносити зміни до всіх умов Програми.

7.5. Організатор Програми не несе відповідальності за якість товарів та послуг, які надаються Партнерами Програми.

Подобные статьи:
  Поиск статей
  Показать
   
   

  Ваше имя:

  Номер телефона:

  Тема вопроса:

  Повні правила системи лояльності LuckyCard